Yhteystiedot

Energiafoorumi ry
PL 100
00101 Helsinki

Energiafoorumi ry:n pääsihteeri
Lauri Muranen
lauri.muranen@energia.fi
+358 40 707 6637


ENERGIAFOORUMI RY

Energiafoorumi perustettiin kesällä 1993 yhteistyöelimeksi eri energiamuotojen edustajille ja alan intressiryhmille suomalaisen energia-alan vakaan ja kansantaloudellisesti järkevän kehityksen edistämiseksi. Yhteisiin tavoitteisiin tähtäävä toiminta poistaa myös aiemmin havaittuja päällekkäisiä toimintoja ja yhdistää osapuolten käytettävissä olevia voimavaroja.

Yhteistyömuotoina ovat mm. kokoontuminen säännöllisesti keskustelemaan koko alaa käsittävistä asioista sekä energia-alaa koskevien yhteistilaisuuksien järjestäminen, kuten esim. vuosittainen Energiapäivä. Energiafoorumi tuottaa energiaan liittyviä hintaindeksejä sekä muuta yhteisesti tarvittavaa tietoa tai tilastoja. Se laatii ja julkaisee myös yhteisiä energia-alaa koskevia kannanottoja ja julkilausumia sekä tarvittaessa julkaisee muita alaa koskevia tiedotteita.

Energiafoorumi toimii myös Maailman Energianeuvoston (World Energy Council, WEC) Suomen jäsenkomiteana sekä koordinoi mahdollisia muitakin osapuolten yhteisiä kansainvälisiä asioita.

Energiafoorumi toimii myös Kansainvälisen Kauppakamarin (ICC) Suomen osaston Energiavaliokuntana.

Päättävänä elimenä toimii jäsenten nimeämistä henkilöistä koottu hallitus. Jäsenet nimeävät hallitukseen kukin yhden varajäsenen, joista muodostuu foorumin työvaliokunta. Energiateollisuus ry toimii puheenjohtajaorganisaationa vuosina 2014 - 2016, puheenjohtajana toimitusjohtaja Lauri Virkkunen (Pohjolan Voima Oy), sihteerinä Lauri Muranen.